PLIZYE MANM GOUVENMAN EX- PREZIDAN TRUMP DEJA GEN NIMEWO PRIZON YO, MEN GEN ANPIL ATIS TOU
It's politic, add your input.
COMMENTS
Comment sent successfully!