Kisa kap chanje si Prezidan Jovenel ale

Spread the love

depi plizye jou yon chanson ap chante nan lari Potopwens ak nan dives vil provens Peyi d’Ayti “vle pa vle fol ale”  nan bouch timoun tout laj yon sel kesyon kap poze “kote lajan fon petro karibe a”? yon lit ki konsene tou Aysyen ki komanse pa yon group moun enkoni ki rele Petro Challengers sou tout sit sosyal yo depi plis pase 1 an.

Bagay sa komanse epi sekwe premye minis Lafontan e koz li pedi pouvwa sanl pat ni depwe ni delwen enplike nan kesyon lajan fon petro karibe, li bay gro gagan’n ak minis Ceant kite vin pote sekou ak ajanda pal tou pare men rezilta egal a zewo jiskaske yon group senate ak depite bal yon vot non konfyans epi voyel ale.

Kiyes kap finase lit sa, poukisa mesye kigen lajan yo rantre ladan, ki entere yo genyen? jiska prezan selon sa anpil moun konstate, genyen anpil zanmi kipawe kile pou dosye sa fini, voye Prezidan jovenel ale ka mete fen an dosye a ak pesekisyon kont moun ki koupab yo, men nan fen jounen kiyes kap genyen? repons lan kle, tout konpayi kite jwenn kontra kipa onore yo, tout zanmi boujwa ak fanmi yo ap soti sel gayan paske pep la seyon pedan etenel.

G. Felix

About DouceFm ( R D I)

G. Felix, CEO at R D I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*