Fo'm Opozisyon Sa pabon pou Ayti

Spread the love

Jodia Peyi a ap konfronte yon sitiyasyon kote tout moun ap mande Prezidan pou li ale, pratik sa komanse lontan paske anpil moun kwe ke yon prezidan seyon moun ki gen yon baget majik pou chanje lavi tout moun. Nou sonje konbyen nan yo ki ale deja, men problem nan vini pi mongonmen. Loske nou tap kouri deye Jean Claude, nou te kwe ke lama’n pwal tonbe nan peyi-a, le’l ale nou chante AYTI libere, dezyem endepandans, sete yon’n nan fot istorik ke nou te fe ki vin lage’n nan sanou yela. Yon sel viktim (pep) pandan anpil pov vin milione sou do pep la. yon’n nan moun kitap goumen pou voye Jean Claude ale yo mouri nan kras, JT, lot yo disparet san listwa pa menm mande kote yo pase. An Ayti yon moun ka vedet pou 1 an apwe sa ou disparet, le moun ki metew devan fin fe kapital li, ou pa ekziste, se travay opozisyon an.
Voye Prezidan ale ranplase yo vini yon refren opozisyon toujou fe pep la chante leyo yo bezwen fe kou payo nan pouvwa, men lise yon mwayen tou pou anpil kolekte paret tet yo non selman pou sove ak lajan proje, men tou pou kolekte epi fe pep pran lari.
Anpil moun ki responsab proje nan peyi ya renmen jwet kraze brize ya anpil pou proje ki komanse pa fini epi pou yo jete yo aletranje sou non pesekisyon politik, byen ke anpil nan yo mode dwet yo paske lajan ki pran sou do pep bay gro vant, men pratik sa tounen yon mwayen pou anpil neg we gro nimewo epi sove ak yo, loske gouvenman tonbe, pagen swivi kifet sou anyen epi pep kitap goumen an tounen nan mize ak labou pired paske sepat fot li, neg kap fe kob mennen’l labatwa leyo yo vle leyo pito.

Nan tout Peyi genyen opozisyon, Ayti se yon Peyi tou, fok nou tolerel gen opozisyon, men eske seyon movez entepretasyon nou bay ak saki rele opozisyon an nan peyi nou? Pep la dwe kale zyel poul konnen leyon opozisyon voye’w al brile tank gazolin, mete dife nan mache, maket, machin malere kap bat dlo poufe be, brile byen yon malere fe konbyen tan ak sakrifis poul bati, sepa yon bon opozisyon, se peyi ya lap fe febak. Nan tout sa nou brile yo, konbyen nan yo ki retounen, majorite moun nan opozisyon an pagen menm yon zwazo nan peyi ya kidonk yo pap janm viktim, eske yon peyi kipa pwodwi anyen ka kontinye detwi san ke sote ak anbarasman pou yo fel.
Opozisyon an transfome pep la an kanibal, touye fre ak se paske ideyoloji yo diferan, mete dife nan zafe moun selman paske yo pa renmen’w, eske nou telman sot nou pa konpran’n le nou brile yon otel, yon stasyon gaz, nou retire manje nan bouch yon malere ki nan menm sitiyasyon ak nou, nou anpeche pitit li ale lekol, nou mete plis moun nan chagren, nou kreye plis zenglendo ak vole, plis piyaje ak bwase?

Pouki peyi’m pa genyen yon opozisyon ki non selman di sal kafe men ki prouvel sou beton an, men seyon opozisyon ki kalifye selman nan djol pwes, gro vwa epi kigen diplom beton pou mete flanm nan lestomak timoun kap grandi, fanm ansent ak kreye plis maladi andedan peyi ya. Wi mwen vle yon opozisyon nan peyi’m ki dako ke pitit li dwe rete lakay le pitit soyet paka al lekol akoz de manifestasyon, mwen dako yon opozisyon ki ka reyini epi inifye tet li kote chak grenn moun ladan pagen foli prezidan, yon opozisyon kiwe peyi ki pawe pati, yon opozisyon kipap mande paton ak lot peyi menm si yo pase poupou nan figi nou, yon opozisyon ki konnen leyon aysyen led se nou tout ki led, yon opozisyon nasyonalis pa yon bann rakete kap cheche mwayen manje ak viza. yon opozisyon ki konn sal vle paka nan kraze magazen, vole bagay moun, femen lekol pou pitit malere pa aprann, li tris pou nou genyen yon opozisyon malfrendeng konsa andedan peyi ya epi ak li nou fenk komanse fe bak si malere yap itilize yo pa leve nan gro rev sa yo ye ya, si yo pa dezonbifye tet yo pou konnen neg sayo se afe yo yap regle.
GF

About DouceFm ( R D I)

G. Felix, CEO at R D I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*